ΒΙΛΑ ΙΟΛΑ . Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ.

Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε γιά την πολύκροτη υπόθεση ΒΙΛΑ ΙΟΛΑ αναχαιτίζει προς το παρόν τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή Σ.Γεωργίου και κρατεί την υπόθεση ζωντανή. Ταυτόχρονα όμως υποδεικνύει στο Δήμο να πράξει αμέσως αυτό ακριβώς, το οποίο οι σύλλογοι, οι κάτοικοι αλλά και η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ζητούν επίμονα και διαρκώς. ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ της απαλλοτρίωσης, για να μην χαθεί άλλο ένα ακίνητο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με παγκόσμια πολιτιστική υπεραξία.

Συγκεκριμένα, την 13η Ιουνίου 2012 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δικάσθηκε η προσφυγή του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή Σ.Γεωργίου για τον αποχαρακτηρισμό της Βίλας Ιόλα (ακίνητο εκτασης 6.683 τ.μ., με κτίσμα). Το κτίσμα χαρακτηρίστηκε το 1998 ιστορικό διατηρητέο μνημείο και με το Π.Δ. της 10.8.2000 το ακίνητο χαρακτηρίστηκε ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Τον Νοέμβριο 2001, το Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμαρχος Β.Γιαννακόπουλος) ανακάλεσε την υφιστάμενη τότε απαλλοτρίωση και τον Φεβρουάριο 2002 το Υπουργείο Πολιτισμού επέβαλλε νέα απαλλοτρίωση για τους σκοπούς της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η οποία όμως ανακλήθηκε και αυτή τον Ιούλιο 2004. Εκτοτε ο ιδιοκτήτης επιδιώκει τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου, για εκμετάλλευση και οικοδόμηση του.

Χάρις στην εγκαιρη κινητοποίηση των συλλόγων, των κατοίκων και της ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ο Δήμος παρενέβη στη δίκη της 13.6.2012. Το αποτέλεσμα (απόφαση 14472/2.11.2012) απορρίπτει την προσφυγή του ιδιοκτήτη και καταλήγει «… η ανάκληση της απαλλοτρίωσης δεν αποκλείει τη δυνατότητα επανεπιβολής απαλλοτρίωσης του ακινήτου για τον σκοπό που δεσμεύτηκε, εντός βεβαίως ευλόγου χρόνου».

 

Αραγε, τι θα πράξει ο Δήμος ?

 

Η δικαστική απόφαση που εκδόθηκε γιά την πολύκροτη υπόθεση ΒΙΛΑ ΙΟΛΑ αναχαιτίζει προς το παρόν τις απαιτήσεις του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή Σ.Γεωργίου και κρατεί  την υπόθεση ζωντανή. Ταυτόχρονα όμως υποδεικνύει στο Δήμο να πράξει αμέσως αυτό ακριβώς, το οποίο οι σύλλογοι, οι κάτοικοι αλλά και η ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ζητούν επίμονα και διαρκώς.  ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΒΟΛΗ της απαλλοτρίωσης, για να μην χαθεί άλλο ένα ακίνητο στο Δήμο Αγίας Παρασκευής με παγκόσμια πολιτιστική υπεραξία.

Συγκεκριμένα, την 13η Ιουνίου 2012 στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δικάσθηκε η προσφυγή του ιδιοκτήτη – κατασκευαστή Σ.Γεωργίου για τον αποχαρακτηρισμό της Βίλας Ιόλα (ακίνητο εκτασης 6.683 τ.μ., με κτίσμα). Το κτίσμα χαρακτηρίστηκε το 1998 ιστορικό διατηρητέο μνημείο και με το Π.Δ. της 10.8.2000 το ακίνητο χαρακτηρίστηκε ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ. Τον Νοέμβριο 2001, το Δημοτικό Συμβούλιο (Δήμαρχος Β.Γιαννακόπουλος) ανακάλεσε την υφιστάμενη τότε απαλλοτρίωση και τον Φεβρουάριο 2002 το Υπουργείο Πολιτισμού επέβαλλε νέα απαλλοτρίωση για τους σκοπούς της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, η οποία όμως ανακλήθηκε και αυτή τον Ιούλιο 2004. Εκτοτε ο ιδιοκτήτης επιδιώκει τον αποχαρακτηρισμό του ακινήτου, για εκμετάλλευση και οικοδόμηση του.

Χάρις στην εγκαιρη κινητοποίηση των συλλόγων, των κατοίκων και της ΝΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ο Δήμος παρενέβη στη δίκη της 13.6.2012. Το αποτέλεσμα (απόφαση 14472/2.11.2012) απορρίπτει την προσφυγή του ιδιοκτήτη και καταλήγει «… η ανάκληση της απαλλοτρίωσης δεν αποκλείει τη δυνατότητα επανεπιβολής απαλλοτρίωσης του ακινήτου για τον σκοπό που δεσμεύτηκε, εντός βεβαίως ευλόγου χρόνου».

 

Αραγε, τι θα πράξει ο Δήμος ?