ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επέκταση του σχεδίου πόλεως μέσα στην δασική έκταση του Υπουργείου Γεωργίας.

Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επέκταση του σχεδίου πόλεως μέσα στο δάσος

Αυτό, τόνισε, ο Γιώργος Δημαράς Γραμματέας της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ σε συνάντηση πολιτών που οργανώθηκε από την ιστοσελίδα AGIA PARASKEVI – GUIDE.GR. Παρουσία του Δημάρχου Β. Γιανακόπουλου,  του Αντιδημάρχου Μ. Γριβέα και άλλων παρατάξεων, όπου και έγινε διεξοδική ανάλυση για το θέμα επέκτασης του σχεδίου πόλεως στην περιοχή του Υπουργείου Γεωργίας. Την όλη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Δημαράς σαν πρώην πρόεδρος  της Συντ. Επιτροπής για τον Υμηττό.

Στην παρέμβαση του ο κ. Δημαράς τόνισε:

  • Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην επέκταση του σχεδίου πόλεως μέσα στην δασική έκταση του Υπουργείου Γεωργίας. Αποκλείουμε οποιαδήποτε διάνοιξη δρόμων ή δημιουργία οικοδομικών τετραγώνων στο χώρο αυτό. Η περιοχή αυτή να αποδοθεί στους πολίτες της Αγ.Παρασκευής και της ευρύτερης περιοχής .
  • Για την έκταση που περιλαμβάνει τα σχολεία, τα γήπεδα και τα κτίρια κατοικιών και μόνο συμφωνούμε να γίνει πολεοδομική ρύθμιση για την «νομιμοποίηση» των υφισταμένων κτιρίων με δυνατότητα κατασκευής μόνο μικρών συμπληρωματικών αναγκαίων εγκαταστάσεων των υφισταμένων κτιρίων (π.χ. W.C.)
  • Oποιαδήποτε πολεοδομική ρύθμιση  στην πόλη πρέπει να στοχεύει στην αποτροπή της διαμπερούς υπερτοπικής κυκλοφορίας , τον περιορισμό χρήσης του Ι.Χ. και την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών μετακινήσεων.

Το συγκεκριμένο σχέδιο κρίνεται περιβαλλοντικά απαράδεκτο και πρέπει να αποσυρθεί.

Εξ άλλου είναι αντίθετο προς την νομοθεσία περί δασών και το Ελληνικό Σύνταγμα.

_  Στη συζήτηση αναδείχτηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν απ΄ την συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την σχετική πολεοδομική μελέτη.

Στην όλη συζήτηση διεφάνει συμφωνία να τροποποιηθεί η μελέτη και έγινε αποδεκτή η πρόταση του Γ. Δημαρά να οργανωθεί διαπαραταξιακή συνάντηση την οποία με συμφωνία του Δημάρχου ανέλαβε να συγκαλέσει ο Μ. Γριβέας.

Το Γραφείο Τύπου

της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ