ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΄΄ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ΄΄

Αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές (και είναι) ο Δήμος Πετρούπολης, με την καινούργια του Διοίκηση που προέρχεται από το Κ.Κ.Ε. :

1. Έχει ένα Νομικό πρόσωπο και αυτό είναι Δημοτική Επιχείρηση (όλες οι άλλες υπηρεσίες ΄΄πέρασαν΄΄ στο Δήμο).

2. Ζήτησε αρκετές συμβάσεις Έργου και εγκρίθηκαν κάποιες.

3. Ζήτησε και εγκρίθηκαν 95 συμβάσεις δίμηνης διάρκειας μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης (για Πολιτισμό, Αθλητισμό και κάποιες για Κοινωνική Πολιτική).

4. Παραχωρεί όλους τους Αθλητικούς Χώρους (γήπεδα και κολυμβητήριο) στους αντίστοιχους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους και κρατάει κάποιες ώρες (συντριπτικά λιγότερες) για τα προγράμματα του Δήμου.

5. Επιχορήγησε με 35.000 ευρώ (σε σύνολο 70.000 ευρώ) στους Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους της πόλης (η Πετρούπολη έχει 3-4).

Τι σημαίνουν όλα αυτά ; Ότι η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, χωρίς φανατισμό και δογματισμούς έκανε, προφανώς για λόγους που αφορούν την καλύτερη λειτουργία του, όλες αυτές τις ενέργειες, (με κάποιες δεν συμφωνούμε) κόντρα στην κεντρική πολιτική του Κ.Κ.Ε. Θα κριθεί, βέβαια από το κατά πόσο θα πετύχει.

Αν οι πληροφορίες μας είναι σωστές (και είναι) ο Δήμος Πετρούπολης, με την καινούργια του Διοίκηση που προέρχεται από το Κ.Κ.Ε. :

1.     Έχει ένα Νομικό πρόσωπο και αυτό είναι Δημοτική Επιχείρηση (όλες οι άλλες υπηρεσίες ΄΄πέρασαν΄΄ στο Δήμο).

2.     Ζήτησε αρκετές συμβάσεις Έργου και εγκρίθηκαν κάποιες.

3.     Ζήτησε και εγκρίθηκαν 95 συμβάσεις δίμηνης διάρκειας μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης (για Πολιτισμό, Αθλητισμό και κάποιες για  Κοινωνική Πολιτική).

4.     Παραχωρεί όλους τους Αθλητικούς Χώρους (γήπεδα και κολυμβητήριο) στους αντίστοιχους Ερασιτεχνικούς Συλλόγους και κρατάει κάποιες ώρες (συντριπτικά λιγότερες) για τα προγράμματα του Δήμου.

5.     Επιχορήγησε με 35.000 ευρώ (σε σύνολο 70.000 ευρώ) στους Ποδοσφαιρικούς Συλλόγους της πόλης (η Πετρούπολη έχει 3-4).

Τι σημαίνουν όλα αυτά ; Ότι η Διοίκηση του Δήμου Πετρούπολης, χωρίς φανατισμό και δογματισμούς έκανε, προφανώς για λόγους που αφορούν την καλύτερη λειτουργία του, όλες αυτές τις ενέργειες, (με κάποιες δεν συμφωνούμε) κόντρα στην κεντρική πολιτική του Κ.Κ.Ε. Θα κριθεί, βέβαια από το κατά πόσο θα πετύχει.