Ενημέρωση 23-11-2011 Γλύπτης – Τάκης Κοζόκος

Ενημέρωση 23-11-2011
Γλύπτης – Τάκης Κοζόκος
Επικ.Καθηγ.Δ.Π.Θ.

www.takiskozokos.gr
http://www.facebook.com/profile.php?id=1445397200

1.

ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝO
“Τήνος.30 και κάτι ….χρόνια μετά”
Αίθουσα Τέχνης KAPLANON 5
Εγκαίνια
15-12-2011

Ενημέρωση   23-11-2011
Γλύπτης – Τάκης Κοζόκος
Επικ.Καθηγ.Δ.Π.Θ.

www.takiskozokos.gr
http://www.facebook.com/profile.php?id=1445397200

1.

ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝO
 “Τήνος.30 και κάτι ….χρόνια μετά”
 Αίθουσα Τέχνης KAPLANON 5
 Εγκαίνια
15-12-2011