ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

remata2

Με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα ολοκληρώθηκε έγκαιρα πριν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα ο καθαρισμός και η απόφραξη των ρεμάτων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής, έργο που έγινε πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.

remata4

Συνεργείο 10 ατόμων εργάστηκε για χρονικό διάστημα περίπου 20 ημερών υπό την καθοδήγηση και στενή παρακολούθηση των μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας. Όλες οι εργασίες καθαρισμού των ρεμάτων και των αγωγών ομβρίων που βρίσκονται μέσα σε αυτά έγιναν με τον πιο πρόσφορο κάθε φορά τρόπο και χωρίς να προκληθεί καμία βλάβη ή καταστροφή. Χρησιμοποιήθηκαν ειδικά μηχανικά μέσα και εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και χειρονακτική εργασία. Απομακρύνθηκαν όλα τα υλικά καθαρισμού, κλαδεύτηκαν ή και αποψιλώθηκαν δέντρα και υλοποιήθηκαν μικρής κλίμακας εργασίες διαμόρφωσης σε επιμέρους σημεία των ρεμάτων.

Την προτεραιότητα καθόρισε με μελέτη και δημοπράτηση τον Ιούνιο η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίας Παρασκευής και έτσι με σύμβαση που υπογράφηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου το ρέμα Ανθέων από την οδό Τασσοπούλου έως την οδό Αχιλλέως, το ρέμα Παπαφλέσσα από την οδό Αιτωλίας έως τη Λεωφ. Μεσογείων, το ρέμα της οδού Σουλίου από τη Λεωφ. Μεσογείων έως την οδό Σουλίου και το ρέμα της οδού Ύδρας από την οδό Τεμπών έως την οδό Δήμητρος καθαρίστηκαν και απαλλάχτηκαν από δέντρα, κλαδιά και μπάζα από φερτά υλικά.

Η εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των ρεμάτων είχε σκοπό να αποτρέψει το ενδεχόμενο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων λόγω των φερτών υλικών που προκαλούν σημαντική μείωση της δυνατότητας απορροής των όμβριων υδάτων στα ρέματα. Το έργο αυτό θα επανενταχθεί στον προγραμματισμό μας και για το επόμενο έτος, καθώς η θωράκιση του Δήμου Αγίας Παρασκευής από τις έντονες βροχοπτώσεις και η προστασία των κατοίκων αποτελεί άμεση προτεραιότητα.

Η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών                                           Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

 

 

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΕΤΣΑΤΩΔΗ                                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

 

remata3