ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής (σύμφωνα με το αρ. 51 του Ν. 4257/14, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα) ρυθμίζει ως εξής τις ληξιπρόθεσμες οφειλές:

Α. Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως 31/12/2009 σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 150 €, απαλλαγή 100% των προσαυξήσεων και των προστίμων και επιπλέον απαλλαγή 10% της ρυθμιζόμενης οφειλής.

 

Β. Οφειλές βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες από 1-1-2010 έως 30-10-2014:

Slide1

 

 

Ελάχιστο ποσό δόσης 100 €.

Οι δόσεις επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,15 %.

Η προθεσμία για υπαγωγή στη ρύθμιση προβλέπεται έως 30-11-2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου στα τηλέφωνα: 213 2004 545, 213 2004 552.

  

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ