ΑΝΕΡΓΙΑ

H Ανεργία αποτελεί μία από τις πρώτες προτεραιότητες ενός δήμου διότι πλήττει άμεσα την κοινωνική συνοχή και σκοτώνει τα όνειρα των νέων.

Η πολιτική μας για την καταπολέμηση της Ανεργίας θα έχει δύο άξονες:

1) Ανάπτυξη ενός δυναμικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

2) Συνεχής βελτίωση των δεξιοτήτων των δημοτών που αναζητούν εργασία

Στον πρώτο άξονα εντάσσονται δράσεις όπως:

Προβολή της Τοπικής Αγοράς και βελτίωση της προσβασιμότητας σε αυτήν.

Δημιουργία θεσμών μάθησης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των επιχειρηματιών (πχ. δημιουργία e-shop)

Δημιουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων και one stop shop για την μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Κίνητρα στις επιχειρήσεις όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες και η μείωση των δημοτικών τελών όταν προσλαμβάνουν δημότες εργαζόμενους.

Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων με προγραμματικές συμφωνίες με τον Δήμο για κοινωφελείς ανάγκες με την συμμετοχή ανέργων δημοτών.

Δημιουργία Open Malls (Ανοιχτών Κέντρων Εμπορίου).

Δημιουργία Επιχειρηματικών Κυψελών για επιχειρήσεις Start Ups νέων ανέργων.

Στον δεύτερο άξονα εντάσσονται δράσεις όπως:

Εμπλουτισμός των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης με σύγχρονες τέχνες όπως Digital Marketing.

Σύνδεση του Δήμου με δομές του ΟΑΕΔ για την ανάπτυξη εξατομικευμένων δεξιοτήτων.

Επέκταση των Εργαστηρίων τέχνης σε «πράσινες» δεξιότητες Κυκλικής Οικονομίας όπως επισκευής επίπλων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ.

Δημιουργία σύγχρονου και ελκυστικού βιογραφικού.

Εξατομικευμένες Ψυχομετρικές αναλύσεις για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.

Σεμινάρια ανέργων για την ανάδειξη των ικανοτήτων τους και την σωστή τους στην αγορά.