ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ – ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ 18.000€

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής υλοποιεί και φέτος το πρόγραμμα Παιδικών Κατασκηνώσεων για περίπου 130 παιδιά ηλικίας 6 – 15 χρονών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς κατοίκους του Δήμου Αγίας Παρασκευής που το ταμείο τους δεν δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων και δεν κάνουν χρήση του κατασκηνωτικού προγράμματος του ΟΑΕΔ. Προβλέπονται 6 περίοδοι φιλοξενίας 12 ημερών (11 διανυκτερεύσεων) η κάθε μία.

Η οικονομική συμμετοχή για  κάθε παιδί  έχει, με εισοδηματικά κριτήρια, ως εξής:

 • Οικογένειες με εισόδημα έως 18.000,00€ ανεξαρτήτως παιδιών έχουν μηδενική συμμετοχή.
 • Οικογένειες με εισόδημα έως 24.000,00€ έχουν συμμετοχή 75€ για το πρώτο παιδί, 55€ για το δεύτερο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
 • Οικογένειες με εισόδημα έως 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 125€ για το πρώτο παιδί, 75€ για το δεύτερο, 55€ για το τρίτο και μηδενική για καθένα από τα επόμενα.
 • Οικογένειες με εισόδημα άνω των 30.000,00€ έχουν συμμετοχή 190€ για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά και 125€ για καθένα από τα επόμενα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

 • Έντυπη αίτηση.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα 2017 (ή 2018 αν υπάρχει).
 • Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα των γονιών ή βεβαίωση φοίτησης του παιδιού σε Σχολείο της Αγίας Παρασκευής.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των παρακάτω κατασκηνώσεων:

 1. The Ranch στο Σοφικό Κορινθίας (τηλ: 210 4100121)

Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 25 παιδιά)

Β΄ Περίοδος: 27/06/2019 έως 08/07/2019 (έως 20 παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 21/07/2019 έως 01/08/2019 (έως 20 παιδιά)

Δ΄ Περίοδος: 02/08/2019 έως 13/08/2019 (έως 20 παιδιά)

Ε΄ Περίοδος: 13/08/2019 έως 24/08/2019 (έως 20 παιδιά)

 1. Kinderland στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 210 3618850)

A΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 20 παιδιά)

B΄ Περίοδος: 23/06/2019 έως 04/07/2019 (έως 15 παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 07/07/2019 έως 18/07/2019 (έως 10 παιδιά)

Δ΄ Περίοδος: 14/07/2019 έως 25/07/2019 (έως 15 παιδιά)

Ε΄ Περίοδος: 21/07/2019 έως 01/08/2019 (έως 20 παιδιά)

ΣΤ΄ Περίοδος: 28/07/2019 έως 08/08/2019 (έως 20 παιδιά)

 1. Η φωλιά του παιδιού στις Αφίδνες Αττικής (τηλ: 22950 23002) 

Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 30 παιδιά)

Β΄ Περίοδος: 27/06/2019 έως 08/07/2019 (έως 30 παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 09/07/2019 έως 20/07/2019 (έως 10 παιδιά)

Δ΄ Περίοδος: 20/07/2019 έως 31/07/2019 (έως 10 παιδιά)

Ε΄ Περίοδος: 01/08/2019 έως 12/08/2019 (έως 25 παιδιά)

Ζ΄ Περίοδος: 12/08/2019 έως 23/08/2019 (έως 25 παιδιά)

 1. Αναγέννηση στον Κάλαμο Αττικής (τηλ: 22950 62443)

Α΄ Περίοδος: 16/06/2019 έως 27/06/2019 (έως 35 παιδιά)

Β΄ Περίοδος: 31/07/2019 έως 11/08/2019 (έως 35 παιδιά)

Γ΄ Περίοδος: 10/08/2019 έως 21/08/2019 (έως 35 παιδιά)

 

Οι αιτήσεις θα ελέγχονται στο Τμήμα Παιδείας του Δήμου Αγίας Παρασκευής (2ος όροφος) και θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγίας Παρασκευής (ισόγειο) από 04/06/2019 – 10/06/2019 και ώρες 08:00 – 13:00. Στην επιλογή των παιδιών θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει αριθμού πρωτοκόλλου.

Σημειώνεται ότι:

 • κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκήνωση και για μία κατασκηνωτική περίοδο.
 • σε όλες τις κατηγορίες θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και μέχρι την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων ώστε να ικανοποιηθούν οι προτιμήσεις των παιδιών στο μέτρο του δυνατού.
 • δεν εξαιρούνται τα παιδιά όλων των υπαλλήλων του Δήμου που το ταμείο τους δε δικαιολογεί πρόγραμμα κατασκηνώσεων.
 • σε κάθε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις σε κάποιες από τις κατηγορίες μπορεί να αναμορφωθούν οι θέσεις των υπολοίπων και μέχρι του συνολικού ποσού.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα:  213 2004568,  213 2004601.

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.agiaparaskevi.gr/portal/index.php/nea/nea-tou-dimou/5877-dimos-ag-paraskevis-programma-kai-aitiseis-paidikon-kataskinoseon-dorean-gia-eisodima-eos-18-000.