Προγραμματικές κατευθύνσεις Ενότητα 9η: Οικονομικά – συμμετοχικές διαδικασίες στην  Αγία Παρασκευή :  Σχεδιάσαμε – Πραγματοποιήσαμε – Συνεχίζουμε!

Η δημοτική αρχή του Γιάννη Σταθόπουλου βελτίωσε και διαχειρίστηκε  με διαφάνεια τα οικονομικά του Δήμου, ενώ  δεν ξεκόπηκε  από τους πολίτες, εμπιστεύτηκε  τη γνώμη τους  και ενίσχυσε τις συμμετοχικές διαδικασίες :

 • Αύξησε τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου, δημιουργώντας μια ισχυρή οικονομική βάση, με αποτέλεσμα  από 4,7 εκατ. € που παρέλαβε  την 1/9/2014, να έχει  8,1 εκατ. € στις 31/12/2018.
 • Κάλυψε οφειλές ΠΟΕ του Δήμου, σε συνέχεια τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, που ξεπερνούν τα 4,5 εκατ. €.
 • Δεν έκανε  κανένα νέο δανεισμό, αλλά αντίθετα μείωσε  τις δανειακές  υποχρεώσεις του Δήμου  κάτω από τα 3 εκατ. €, εκπληρώνοντας στο ακέραιο τις τοκοχρεολυτικές  του  υποχρεώσεις προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.
 • Αξιοποίησε , στο μέγιστο βαθμό, κάθε πηγή χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Περιφέρεια Αττικής, Κτιριακές Υποδομές-ΚΤΥΠ, Υπουργεία, Πράσινο Ταμείο και Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι και ΙΙ) εξασφαλίζοντας συνολικές χρηματοδοτήσεις άνω των 45 εκ. € για δεκάδες έργα και παρεμβάσεις.
 • Αύξησε την ακίνητη περιουσία του Δήμου, με ίδια έσοδα πλέον των 5,5 εκατ. €, εγγράφοντας την απόκτηση του ακινήτου ΙΟΛΑ και των δύο οικοπέδων για τις ανάγκες ανέγερσης νέων Σχολείων, ενώ ταυτόχρονα κατέγραψε  τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και των ΝΠ αυτού.
 • Προχώρησε στη σύνταξη των εκκρεμών Ισολογισμών και Ταμειακών Απολογισμών των τριών Νομικών Προσώπων του Δήμου (ΠΑΙΣΔΑΠ, ΠΑΟΔΑΠ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) των ετών 2011, 2012, 2013, τις οποίες η προηγούμενη Δημοτική αρχή δεν είχε εκδώσει.
 • Προχώρησε τις διαδικασίες, για τη λογιστική τακτοποίηση και εκκαθάριση των δύο πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου ΚΟΙΠΕΔΑΠ και ΚΟΙΚΕΔΑΠ, καθώς και της διαδημοτικής επιχείρησης ΑΜΝΕΠ, οι οποίες, σύντομα, θα ολοκληρωθούν.
 • Εφάρμοσε ένα εντελώς νέο και αδιάβλητο σύστημα εγγραφής των παιδιών στα προγράμματα Θερινής Δημιουργικής Απασχόλησης και Παιδικών Κατασκηνώσεων.
 • Εφάρμοσε, επίσης, διάφανο σύστημα μοριοδότησης για την εγγραφή παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς.
 • Κατάφερε – επιτέλους –  να αξιοποιήσει  την, επί πολλά χρόνια, αδρανή δημοτική περιουσία (κληροδοτήματα Γιαβάση, Πρίγγουρη και Ασημακόπουλου), εξασφαλίζοντας απροσδόκητα οφέλη και έσοδα για την πόλη.
 • Αναβάθμισε την λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και των δύο Σχολικών Επιτροπών (πλήρης διαφάνεια, δημοκρατική λειτουργία, τακτική επιχορήγηση όλων των Σχολείων), ενώ, ταυτόχρονα , εξοικονόμησε  έξοδα από την υπογραφή πακέτων συμβάσεων (τηλέφωνα, συναγερμοί, απολυμάνσεις).
 • Εφάρμοσε πιλοτικά τον Συμμετοχικό Προϋπολογισμό σε γειτονιά, στον Τσακό, όπου οι κάτοικοι αποφάσισαν οι ίδιοι για τα έργα που θα υλοποιηθούν.
 • Επανέφερε τις Συνελεύσεις Γειτονιάς από τον Οκτώβριο του 2014 και τις καθιερώσαμε σε ετήσια βάση.
 • Ξεκίνησε από το 2016 περιοδείες του Δημάρχου στις γειτονιές.
 • Το σύνολο των Χριστουγεννιάτικων αλλά και των Αποκριάτικων εκδηλώσεων του Δήμου υλοποιήθηκαν με τη συμμετοχή όλων των Συλλόγων και φορέων της πόλης, με πολύ μεγάλη επιτυχία.
 • Βελτίωσε τη συνεργασία και την επικοινωνία με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και με τους εκπαιδευτικούς όλων των Σχολείων, αποκατέστησε  τη συνεργασία με την Ένωση Συλλόγων Γονέων και τους Συλλόγους Γονέων και εγκαινίασε τον διάλογο με τα Μαθητικά Συμβούλια.

Τα επόμενα χρόνια τα οικονομικά του Δήμου θα βελτιωθούν περισσότερο και οι συμμετοχικές διαδικασίες θα ενισχυθούν περαιτέρω:

 • Με την καθιέρωση και επέκταση του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού, που εφαρμόσαμε ήδη πιλοτικά, για να αποφασίζουν οι πολίτες με άμεσο, δημοκρατικό και δεσμευτικό για τον Δήμο τρόπο, για έργα που αφορούν τη γειτονιά τους.
 • Με την αναβάθμιση του ρόλου των Συνελεύσεων Γειτονιάς.
 • Με τη διεύρυνση των μέσων και των τρόπων επικοινωνίας του Δημότη με τον Δήμο και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
 • Με την υλοποίηση δωρεάν μαθημάτων σε ηλικιωμένους για τη χρήση των νέων μέσων επικοινωνίας.
 • Με την ενίσχυση του ρόλου των θεσμικών Συλλογικών οργάνων του Δήμου.
 • Με την απόλυτη διαφάνεια στα οικονομικά του Δήμου.
 • Με τη συνέχιση της ορθολογικής και νοικοκυρεμένης διαχείρισης για εξοικονόμηση ιδίων πόρων, που θα μεγιστοποιηθεί με την απόκτηση ιδιόκτητου Δημαρχείου, την αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, την αλλαγή του οδοφωτισμού και την ανακύκλωση.
 • Με τη συνεχή ενεργοποίηση της συμμετοχής όλων των συλλογικοτήτων και των φορέων της πόλης, για την ανάπτυξη νέων θεματικών εκδηλώσεων στη λογική ενίσχυσης της έννοιας του Δήμου.