Γ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ:ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΣΤ. ΚΩΤΣΗΣ» -ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

Συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες ανάπλασης των αθλητικών χώρων στο «Πάρκο
Σταύρος ΚΩΤΣΗΣ» (πρώην στρατόπεδο), έργο που εντάχθηκε, από την
Δημαρχιακή μας θητεία, στα προγράμματα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
με χρηματοδότηση του Δήμου Αγίας Παρασκευής.
Οι αθλητικοί χώροι (γήπεδο ποδοσφαίρου και κουλουάρ στίβου) θα παραδοθούν
στους πολίτες στις αρχές Σεπτεμβρίου με τους χώρους υγιεινής και τον νέο
φωτισμό.
Τέλος, με συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου και της εργολήπτριας
εταιρείας επιλύονται προβλήματα που προκύπτουν από την φύση του έργου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

πρ. Δήμαρχος

Γιατρός

Δημ. Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

“ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής”