Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Β. ΖΟΡΜΠΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» παρεχώρησε Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη
22 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Διάλυση Εργαστηρίων Τέχνης και Θέματα
Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Δήμο Αγίας Παρασκευής». Οι βασικοί άξονες των εισηγήσεων που έγιναν
από τον επικεφαλής της Κίνησης Γιάννη Σταθόπουλο και τα μέλη του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Παπαμιχαήλ
και Δημήτρη Βαλασιάδη, με συντονίστρια την Τερψιχόρη Γκιόκα, μέλος της Γραμματείας της Κίνησης, έχουν
ως εξής:
Η πρόσφατη παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Τάκη Κοζόκου με έκδηλη απογοήτευση για την πλή-
ρη εγκατάλειψη των Εργαστηρίων Τέχνης από τη Δημοτική Αρχή, μας αναγκάζει να τοποθετηθούμε επί του
θέματος:
1. Τα Εργαστήρια Τέχνης λειτουργούν από το 1985 και είναι από τα κορυφαία στη χώρα με Πανελλήνια
αναγνώριση. Όλες οι μέχρι τώρα Δημοτικές αρχές τα σεβάστηκαν και τα στήριξαν, οι δε συνδρομές των
μαθητών κάλυπταν πλήρως τα έξοδα λειτουργίας.
2. Η σημερινή Δημοτική αρχή απαξίωσε από την πρώτη μέρα της θητείας της τα Εργαστήρια, κάτι που είχε
ήδη κάνει και ο προηγούμενος Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιχείρησης.
3. Η απαξίωση έγινε πολλές φορές λασπολογία γύρω από τις αμοιβές των Καθηγητών.
4. Ουδέποτε ο Δήμαρχος επεδίωξε συνάντηση με τους Καθηγητές των Εργαστηρίων ή τον σύλλογο σπουδα-
στών.
5. Οι καθηγητές είναι απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο, δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχουν υλικά καθημε-
ρινότητας και ουδείς ασχολήθηκε με τον χώρο των Εργαστηρίων Τέχνης.
6. Στο ΦΕΚ 621Β σύστασης του νέου Νομικού Προσώπου ΠΑΟΔΑΠ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα
Εργαστήρια.
7. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ουδέποτε εκλήθη, όπως διαχρονικά γινόταν, στις συνεδριάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.
8. Σημειώνουμε ότι χρήματα των Εργαστηρίων εδόθησαν για άλλον τομέα με συνεννόηση του νυν Δημάρ-
χου με τον πρ. Πρόεδρο της ΔΗΠΕΑΠ.
9. Σε κάθε περίπτωση, οι σημερινοί υπεύθυνοι, είτε από έλλειψη ικανοτήτων, είτε από σχεδιασμό, έβαλαν
«τάφο» σε μία από τις δραστηριότητες του Δήμου, που απασχολούσε 700 μαθητές και για την οποία όλοι
καμαρώναμε.
Η σημερινή Δημοτική αρχή εμφανίζεται συνολικά χωρίς σχέδιο στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Χα-
ρακτηριστικά σημειώνουμε, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος που να προέρχεται
από τον χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού. Σημειώνουμε, επίσης, ότι πρόσφατα ψήφισαν το Πρόγραμ-
μα «Ανδρομέδα» αδελφοποιημένων πόλεων που έχει καταγγελθεί και από τον νυν Δήμαρχο ως σκάνδαλο
της προηγούμενης τετραετίας. Τέλος, επισημαίνουμε την απουσία προγραμματισμού και σχεδίου στα θέματα
Αθλητισμού όπως και στοιχειώδους διαβούλευσης.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν, εκτός των εκπροσώπων τοπικών εντύπων, εκπρόσωποι
από τα τοπικά αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις και προτάσεις.

Από αριστερά: Τ. Γκιόκα, Σ. Παπαμιχαήλ, Γ. Σταθόπουλος και Δ. Βαλασιάδης

Η Ανεξάρτητη Δημοτική Κίνηση «ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή» παρεχώρησε Συνέντευξη Τύπου την Τρίτη
22 Νοεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Διάλυση Εργαστηρίων Τέχνης και Θέματα
Πολιτισμού και Αθλητισμού στον Δήμο Αγίας Παρασκευής». Οι βασικοί άξονες των εισηγήσεων που έγιναν
από τον επικεφαλής της Κίνησης Γιάννη Σταθόπουλο και τα μέλη του ΔΣ του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Παπαμιχαήλ
και Δημήτρη Βαλασιάδη, με συντονίστρια την Τερψιχόρη Γκιόκα, μέλος της Γραμματείας της Κίνησης, έχουν
ως εξής:
Η πρόσφατη παραίτηση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Τάκη Κοζόκου με έκδηλη απογοήτευση για την πλή-
ρη εγκατάλειψη των Εργαστηρίων Τέχνης από τη Δημοτική Αρχή, μας αναγκάζει να τοποθετηθούμε επί του
θέματος:
1. Τα Εργαστήρια Τέχνης λειτουργούν από το 1985 και είναι από τα κορυφαία στη χώρα με Πανελλήνια
αναγνώριση. Όλες οι μέχρι τώρα Δημοτικές αρχές τα σεβάστηκαν και τα στήριξαν, οι δε συνδρομές των
μαθητών κάλυπταν πλήρως τα έξοδα λειτουργίας.
2. Η σημερινή Δημοτική αρχή απαξίωσε από την πρώτη μέρα της θητείας της τα Εργαστήρια, κάτι που είχε
ήδη κάνει και ο προηγούμενος Πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιχείρησης.
3. Η απαξίωση έγινε πολλές φορές λασπολογία γύρω από τις αμοιβές των Καθηγητών.
4. Ουδέποτε ο Δήμαρχος επεδίωξε συνάντηση με τους Καθηγητές των Εργαστηρίων ή τον σύλλογο σπουδα-
στών.
5. Οι καθηγητές είναι απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο, δεν υπάρχει θέρμανση, δεν υπάρχουν υλικά καθημε-
ρινότητας και ουδείς ασχολήθηκε με τον χώρο των Εργαστηρίων Τέχνης.
6. Στο ΦΕΚ 621Β σύστασης του νέου Νομικού Προσώπου ΠΑΟΔΑΠ απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα
Εργαστήρια.
7. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ουδέποτε εκλήθη, όπως διαχρονικά γινόταν, στις συνεδριάσεις του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.
8. Σημειώνουμε ότι χρήματα των Εργαστηρίων εδόθησαν για άλλον τομέα με συνεννόηση του νυν Δημάρ-
χου με τον πρ. Πρόεδρο της ΔΗΠΕΑΠ.
9. Σε κάθε περίπτωση, οι σημερινοί υπεύθυνοι, είτε από έλλειψη ικανοτήτων, είτε από σχεδιασμό, έβαλαν
«τάφο» σε μία από τις δραστηριότητες του Δήμου, που απασχολούσε 700 μαθητές και για την οποία όλοι
καμαρώναμε.
Η σημερινή Δημοτική αρχή εμφανίζεται συνολικά χωρίς σχέδιο στον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό. Χα-
ρακτηριστικά σημειώνουμε, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν υπάρχει ούτε ένα μέλος που να προέρχεται
από τον χώρο των Τεχνών και του Πολιτισμού. Σημειώνουμε, επίσης, ότι πρόσφατα ψήφισαν το Πρόγραμ-
μα «Ανδρομέδα» αδελφοποιημένων πόλεων που έχει καταγγελθεί και από τον νυν Δήμαρχο ως σκάνδαλο
της προηγούμενης τετραετίας. Τέλος, επισημαίνουμε την απουσία προγραμματισμού και σχεδίου στα θέματα
Αθλητισμού όπως και στοιχειώδους διαβούλευσης.

Στη συνέντευξη παρευρέθηκαν, εκτός των εκπροσώπων τοπικών εντύπων, εκπρόσωποι
από τα τοπικά αθλητικά ερασιτεχνικά σωματεία, οι οποίοι έκαναν ερωτήσεις και προτάσεις.