Η ΄΄ΝΙΚΗ΄΄ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΙ-ΓΙΑΝΝΗ

Την Τρίτη 27/9/11, οι τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ υπέβαλαν γραπτή αίτηση για εισαγωγή στην Ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου θέματος με τίτλο:

΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα προβλήματα της Πλατείας Αι-Γιάννη και των πέριξ δρόμων΄΄.

Θα σας ενημερώσουμε για την ημέρα και ώρα που θα συζητηθεί το θέμα.

Την Τρίτη 27/9/11, οι τέσσερις (4) Δημοτικοί Σύμβουλοι της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης ΄΄ΝΙΚΗ για την Αγία Παρασκευή΄΄ υπέβαλαν γραπτή αίτηση για εισαγωγή στην Ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου θέματος με τίτλο:

΄΄Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα προβλήματα της Πλατείας Αι-Γιάννη και των πέριξ δρόμων΄΄.

Θα σας ενημερώσουμε για την  ημέρα και ώρα που θα συζητηθεί το θέμα.