ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου θα βρεθούμε στο καφέ Cafeine (Αγ. Ιωάννου και Γραβιάς, έναντι Αμερ. Κολλεγίου) από 9 μ.μ. μέχρι αργά.
Βιολογικό κρασί – Μπύρα : 3 ευρώ
Αλκοολούχα : 5 ευρώ

Την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου θα βρεθούμε στο καφέ Cafeine (Αγ. Ιωάννου και Γραβιάς, έναντι Αμερ. Κολλεγίου) από 9 μ.μ. μέχρι αργά.
Βιολογικό κρασί – Μπύρα : 3 ευρώ
Αλκοολούχα : 5 ευρώ