«ΝΙΚΗ των Πολιτών»: ΑΗΘΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΟΥ Β.ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Η αήθης επίθεση του Β. Ζορμπα (με εξώδικο του Δήμου Αγίας Παρασκευής και αναφορά υπαλλήλων με τα υπηρεσιακά τηλέφωνα, δημόσια μάλιστα καταχωρημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου!)κατα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και του Γενικού Γραμματέα της (που επελέγη με δημόσια διαδικασία κριτηρίων) πρέπει να βρει σύσσωμη αντίδραση από όλους/ες τους Αυτοδιοίκητους.

Όποια/ος έχει τιμηθεί από τους πολίτες με την θέση Δημάρχου γνωρίζει πολύ καλά την υποστελέχωση της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας, μιας Υπηρεσίας που καλείται να ελέγξει το σύνολο των αποφάσεων ΟΛΩΝ των Δήμων της Αττικής μαζί με τα Νομικά τους πρόσωπα (συνολικά άνω των 230 Οργανισμών Δ.Δ)! Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ύπαρξη τεκμαιρόμενων αποφάσεων, που είναι όσες δεν ελέγχονται εντός μηνός. Σημειώνουμε, μάλιστα, ότι η σημερινή Δημοτική αρχη έχει «ευνοηθεί» πλειστάκις από αυτήν την δικαιολογημένη αδυναμία ελέγχου. Η σκληρή κομματικοποίηση της Δημόσιας Διοίκησης που επιδιώκει ο κ. Ζορμπάς ,δίκην

 

Μαυρογιαλούρου του 1960,ειναι αποτέλεσμα της άρνησης του να δεχθεί την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής όπου πλειοψήφησε η πρόταση τριών (3) παρατάξεων της Αντιπολίτευσης για το Τεχνικό πρόγραμμα 2021. Τον καλούμε να σεβαστεί ολες τις νόμιμες αποφάσεις η να προσφύγει σε ανώτερο όργανο.

 

 

Το Γραφείο Τύπου

της

Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»