«ΝΙΚΗ των ΠΟΛΙΤΩΝ»: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η ανακοίνωση του Συλλόγου εργαζομένων του Δήμου Αγίας Παρασκευής για το θέμα των εργαζομένων καθαριότητας στον Πολιτιστικό – Αθλητικό Οργανισμό ΠΑΟΔΑΠ μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους.

Δηλώνουμε την αντίθεση μας στο να ασκηθεί προσφυγή στην δικαστική απόφαση που επιβάλει στον Δήμο μας την καταβολή δεδουλευμένων και ΜΑΠ, στις εργαζόμενες καθαριότητας.

Ουδέποτε υποστηρίξαμε προσφυγές εναντίον αποφάσεων δικαστηρίων που δικαίωναν εργαζόμενους.

Σε αντίστοιχες περιπτώσεις, έστω και εάν υπάρχει το επιχείρημα ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ασκήσουμε έφεση, αρνηθήκαμε ακριβώς επειδή το δίκαιο των εργαζομένων υπερβαίνει την «υποχρέωση» προσφυγής.

Εκ παραδρομής μέλος της παράταξης ψήφισε υπέρ στην ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Τασσόμαστε ανεπιφύλακτα κατά της προσφυγής και καλούμε την Διοίκηση του ΠΑΟΔΑΠ να μην προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια.