«ΝΙΚΗ των Πολιτών»: ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης για να συζητήσουμε την δυνατότητα κατάθεσης επί μέρους εναλλακτικής πρότασης Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση έγινε με γνώμονα το γεγονός ότι το παρόν σχέδιο τόσο του Τεχνικού Προγράμματος όσο και του Προϋπολογισμού έχουν συνταχθεί ως συγκερασμός αποσπασματικών προτάσεων χωρίς ενιαίο και συνεκτικό οραματικό στοιχείο για την πόλη μας και με απαξίωση του διαλόγου και της διαβούλευσης που επιβάλλεται από τις κοινωνικές συνθήκες όπως και εκείνες που προκύπτουν από την σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Από την αρχή της Δημαρχιακής μας θητείας είχε ψηφιστεί από το Συμβούλιο, σχεδόν ομόφωνα, ο Στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου μας για την περίοδο 2014- 2019, σχεδιασμός που εκ της φύσεως του εκτείνεται σε βάθος 15ετίας και περισσότερο. Με βάση αυτόν τον σχεδιασμό προχωρήσαμε όλες μας σχεδόν τις πρωτοβουλίες αφού πρώτα τις ιεραρχήσαμε. Έτσι σε πολλά σημεία προχωρήσαμε αρκετά και σε κάποια υστερήσαμε.

Σήμερα με δεδομένη την μεγάλη οικονομική ύφεση και την ανάγκη κοινωνικής αλληλεγγύης και υποστήριξης των αδύναμων στρωμάτων πρέπει να αυτός ο σχεδιασμός να επαναπροσδιοριστεί.

Οι προτάσεις που θα καταθέσουν ολες οι πλευρές επιβάλλεται να αποτυπώνονται σε αυτό το «μεγάλο κάδρο» της πόλης μας.

Με αυτή την λογική καταθέτουμε τους εξής ενδεικτικούς αλλά πολύ σημαντικούς άξονες που πρέπει να αποτυπώσουμε σε μία εναλλακτική πρόταση:

  1. Πέρασμα στην ψηφιακή πολιτική όχι με συμβολικές κινήσεις αλλά με αποφασιστικές και ρηξικέλευθες προτάσεις
  2. Να ενισχύσουμε την ουσιαστική διαφάνεια στις συμβάσεις του Δήμου με δεδομένη και την αλλαγή του Νομοθετικού πλαισίου όπου αυξάνεται το όριο των απευθείας αναθέσεων τόσο στις προμήθειες όσο και στα έργα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η Διοίκηση Ζορμπά θα αποθρασυνθεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις
  3. Πρέπει εμφατικά να απαντήσουμε στη δυνατότητα απόκτησης γης με δεδομένο ότι κινδυνεύει ο Δήμος να απωλέσει το σύνολο των δεσμευμένων οικοπέδων με το νέο νόμο περί απαλλοτριώσεων που συζητείται και θα ψηφιστεί στην Βουλή
  4. Ένα τεράστιο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι ο εκσυγχρονισμός του ηλεκτροφωτισμού με LED και εργασίες μεγάλης κλίμακας όχι σημειακές και συμβολικές καθώς τα χρήματα είναι από την ανταποδοτικότητα, υπάρχουν και το ωφελούμε στους πολίτες.
  5. Επίσης θεωρούμε ότι η συνέχιση του πετυχημένου πειράματος με τους βυθιζόμενους πρέπει να συνεχιστεί ώστε να δώσουμε έμφαση στην αλλαγή εικόνας του Δήμου σχετικά με τους χώρους και τους όγκους απορριμμάτων που συγκεντρώνονται με την πληθώρα των κάδων.

Με αυτές τις σκέψεις και τις προτάσεις και όχι με διάθεση στείρας αντιπολίτευσης προσερχόμαστε στην συζήτηση ελπίζοντας ότι θα καταφέρουμε να καταθέσουμε ένα αξιόλογο εναλλακτικό τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμό για το 2021.

 

Το Γραφείο Τύπου

της

Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

«ΝΙΚΗ των Πολιτών Αγ. Παρασκευής»