ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛ.ΤΑ. ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ

Κατόπιν εισήγησής μας το Δημοτικό Συμβούλιο Αγ. Παρασκευής στην συνεδρίασή του της 8ης Ιανουαρίου 2020, ενέκρινε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

 

“Το κατάστημα ΕΛ.ΤΑ στο Κοντόπευκο Αγίας Παρασκευής θα κλείσει, σύμφωνα με πληροφορίες, εντός του Ιανουαρίου. Η κατάργηση του συγκεκριμένου καταστήματος, δυσκολεύει την πρόσβαση των ηλικιωμένων συμπολιτών μας αλλά των ατόμων περιορισμένης κινητικότητας και δεν επιτρέπει σε όλους τους κατοίκους να τακτοποιούν μέσω ΕΛ.ΤΑ. εκτός από τις ταχυδρομικές ανάγκες τους και τις οικονομικές υποχρεώσεις και συναλλαγές τους.

Η κατάργηση του καταστήματος δημιουργεί αρνητικές επιπτώσεις στην επαγγελματική και κοινωνική δραστηριότητα των κατοίκων της «μισής» Αγ.Παρασκευής και υποβαθμίζει την περιοχή. Τα ΕΛ. ΤΑ. που παρέχουν υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, υποχρεούνται να λαμβάνουν αποφάσεις με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και να συνεχίσουν την λειτουργία του καταστήματος στο Κοντόπευκο όπως γίνεται επί σειρά ετών.”