ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Οι Παιδικοί Σταθμοί αποτελούν βασικό στοιχείο μιας σύγχρονης πόλης και για την πρώτη φάση της διάπλασης των παιδιών μας και για τους εργαζόμενους γονείς.

Εκτός από τις υποδομές πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα και στο περιεχόμενο. Είναι κοινή διαπίστωση ότι Αγία Παρασκευή χρειάζεται νέους Παιδικούς Σταθμούς. Στην προηγούμενη θητεία μας καταφέραμε και φτάσαμε μέχρι την έκδοση άδειας δόμησης για τον Νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στα Πευκάκια (οδός Αγ. Βασιλείου).

Ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε: Με νέα μελέτη και αίτηση χρηματοδότησης άμεσα από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων και από την Περιφέρεια Αττικής. Να αξιοποιήσουμε το ΠΔ 99/2017 (ΦΕΚ Α 141/28-9-2017) «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων».

Και την από 27/04/2018 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,του Υπουργείου Εσωτερικών και της ΕΕΤΑΑ ΑΕ για την χρηματοδότηση των Παιδικών Σταθμών.

Όμως μεγάλη αξία και σημασία έχει και αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών και το περιβάλλον που φιλοξενούνται τα παιδιά μας με τις νέες

αρχές της «χωροπαιδαγωγικής».

Να ενθαρρύνουμε την ενεργό συμμετοχή των παιδιών

Να ενθαρρύνουμε την αλληλεπίδραση παιδαγωγού – παιδιού αλλά και του ενός παιδιού με το άλλο.

Να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της αυτονομίας τους

Να τους δώσουμε ευκαιρίες για απόκτηση εμπειριών με βιωματικό τρόπο

Να σεβαστούμε τον προσωπικό ρυθμό του κάθε παιδιού

Να χρησιμοποιήσουμε το παιχνίδι ως τον σημαντικό τρόπο μάθησης

Να αξιοποιήσουμε τη διάθεση των παιδιών για εξερεύνηση και μάθηση τόσο για το φυσικό όσο και για το κοινωνικό περιβάλλον.

Με στόχο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των

παιδιών, προχωρούμε σε ένα νέο μοντέλο Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.

Με νέα σύγχρονα προγράμματα διαπαιδαγώγησης.

Με νέα προγράμαμτα διατροφής https://www.myota.gr/2022/09/14/εγκύκλιος-για-την-

διατροφή-στους-παιδ/

Πλήρες πρόγραμμα προληπτικής και συμβουλευτική ιατρικής

Πρόγραμμα Φυσικής Αγωγής και ένταξης σε ξένες γλώσσες

Ανάπτυξη παιγνίων εκμάθησης.

Συμμόρφωση στο νομικό πλαίσιο ασφάλειας και πιστοποίησης,

Άμεση ανίχνευση των περιπτώσεων με μαθησιακές δυσκολίες και κατάλληλη υποστήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς με ανιχνευτικό και αναπτυξιακό τεστ για την έγκαιρη αναγνώριση των δυνατοτήτων κι αδυναμιών των παιδιών, η οποία θα οδηγήσει σε άμεση παρέμβαση για την αποτελεσματική διαχείριση των ιδιαίτερων αυτών χαρακτηριστικών.

Σύνδεση με τις βιβλιοθήκη και εισαγωγή στην πληροφορική.

Προγράμματα Συμβουλευτικής Σχολής Γονέων.

Σεμινάρια αντισεισμικής και αντιπυρική προστασίας καθώς και αντιμετώπισης κατάστασης

κρίσεων και αποφυγής κινδύνων από ηλεκτρικές και άλλες συσκευές.

Ένταξη των Παιδικών Σταθμών στο πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών εκδρομών και πρόγραμμα για θερινή κολύμβηση

Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης έτσι ώστε οι εργαζόμενοι γονείς να μπορούν να αφήνουν τα παιδιά τους και τις απογευματινές ώρες και να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους (Ψώνια Γιατρούς).

Ανάπτυξη του προγράμματος «Η Νταντά της Γειτονιάς» σε άμεση σύνδεση και συνεννόηση με τους Παιδικούς Σταθμούς.

Ένταξη των Σταθμών σε ερευνητικά Πανεπιστημιακά Προγράμματα με πρότυπες εφαρμογές παιδαγωγικής.

Τακτική έκδοση ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση και τις νέες ιδέες από γονείς και παιδαγωγούς.