ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διδάκτωρ Παιδαγωγικής-Σχολική  Σύμβουλος Επιστημονικός Συνεργάτης ΠΤΔΕ Αθηνών, Παντείου και Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
ΡΟΓΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Γεωργία Π. Ρογάρη είναι κάτοχος πτυχίου Φιλολογίας, Νομικής, Ψυχολογίας και Παιδαγωγικών, με μεταπτυχιακό στη Στατιστική (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), διδακτορικό στην Παιδαγωγική και μεταδιδακτορικό στην Εκπαιδευτική Πολιτική, ελληνική και ευρωπαϊκή. Έχει διδακτικό έργο σε μαθητές, φοιτητές και ενήλικες (Συμβουλευτική Γονέων, προγράμματα Παιδαγωγικού Τμήματος, Χαροκοπείου, Παντείου και ΕΚΔΔΑ) και διοικητικό στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπηρετεί ως Σχ. Σύμβουλος, είναι ιδρυτικό μέλος της Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών, συγγραφέας άρθρων και βιβλίων και αξιολογήτρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων.