ΣΑΚΚΑ ΙΛΕΑΝΑ

Υγειονομικός – Μέλος ΔΣ Συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας – Μέλος Δημ. Επιτροπής Διαβούλευσης
ΣΑΚΚΑ ΙΛΕΑΝΑ

Γεννήθηκε το 1951 στα Φάρσαλα Λάρισας. Εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για σπουδές κι εργάσθηκε ως τεχνολόγος ακτινολόγος στο Νοσοκομείο Πολυκλινική Αθηνών. Είναι κάτοικος Αγ. Παρασκευής (Κοντόπευκο) από το 1987 και μετέχει ενεργά στα δρώμενα της πόλης. Γυναίκα δραστήρια, διανύει την 4η δεκαετία συμμετοχής στα κινήματα και στην κοινωνική δράση. Είναι μέλος του Δ.Σ. του συνδέσμου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Εκπροσωπεί την ΑΔΕΔΥ στο Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και είναι αναπληρωματικό μέλος της ΟΚΕ.