ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκδότης – Σύμβουλος Πληροφορικής – Δημ. Σύμβουλος
ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γεννήθηκε το 1974 στην Αγία Παρασκευή. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ανάπτυξη και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το London School of Economics. Απασχολείται ως εκδότης στον εκδοτικό οίκο Ι. ΣΙΔΕΡΗΣ. Παράλληλα, συμμετέχει στην εκπόνηση προτάσεων και προγραμμάτων για τον πολιτισμό, τις ψηφιακές εφαρμογές και τη διά βίου μάθηση. Από τον Ιανουάριο του 2011 διατελεί Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.