ΣΚΟΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΜΠΕΤΥ)

Συνταξ. ΙΚΑ – Μέλος ΔΣ Συλλόγου Κατοίκων Τσακού
ΜΠΕΤΥ ΣΚΟΝΔΡΑ

Γεννήθηκε στην Καμαρίτσα Ευβοίας.  Από το 1990 ζει στην Αγ.Παρασκευή
Είναι παντρεμένη με τον Κώστα Σκόνδρα, Τραγουδιστή και Γραμματέα της ένωσης τραγουδιστών Ελλάδας και έχουν δύο κόρες την Αθηνά και τη Δέσποινα.
Έχει δραστηριοποιηθεί σε τοπικούς Συλλόγους κοινωνικής πρόνοιας και πολιτικής.
Τον τελευταίο χρόνο είναι μέλος ΔΣ. του Συλλόγου Κατοίκων Τσακού.