ΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πολ. Επιστήμονας – Οικονομολόγος – Μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρκάδων
ΣΟΒΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γεννήθηκε στο Λεωνίδιο Κυνουρίας-Αρκαδίας. Σπούδασε στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (τμήματα πολιτικής επιστήμης  – Δημόσιας Διοίκησης). Διετέλεσε Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών. Συνδικαλιστής, τ. Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομικών, Αναπληρωτής Γραμματέας του Συλλόγου Αρκάδων Αγίας Παρασκευής και αρθρογράφος στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο Αγίας Παρασκευής.