Σεπτέμβριος 2014 – Φεβρουάριος 2017: Οι δεσμεύσεις μας γίνονται έργα

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες
Mε σχέδιο, επιμονή, όραμα και σκληρή δουλειά κάνουμε το πρόγραμμά μας έργο σε όλους τους τομείς, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους Δήμους και την Αυτοδιοίκηση (περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν ξεπεράσει το 65% από το 2009 και συνεχίζονται, μειώσεις προσωπικού και απαγορεύσεις προσλήψεων, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, ατέλειωτοι γραφειοκρατικοί έλεγχοι κλπ). Υλοποιούμε όλο και πιο πολύ, τις δεσμεύσεις μας με έναρξη κατασκευής μεγάλων έργων και βασικών υποδομών που στερείται χρόνια η Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη θέληση και αποφασιστικότητα δημιουργώντας την ανθρώπινη πόλη που ονειρευόμαστε, την πόλη των κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών χώρων, του Δημόσιου σχολείου, των αναπλάσεων σε όλες τις γειτονιές, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγωγής πολιτιστικού έργου, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Στηρίζουμε την κοινωνία. Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή.
Θέλω, ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρο και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους/τις Αντιδημάρχους, Προέδρους Νομικών Προσώπων, Δημοτικούς μας Συμβούλους και όλους τους συνεργάτες μου για την καθοριστική συνδρομή τους.
Γιάννης Σταθόπουλος
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες
Mε σχέδιο, επιμονή, όραμα και σκληρή δουλειά κάνουμε το πρόγραμμά μας έργο σε όλους τους τομείς, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους Δήμους και την Αυτοδιοίκηση (περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν ξεπεράσει το 65% από το 2009 και συνεχίζονται, μειώσεις προσωπικού και απαγορεύσεις προσλήψεων, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, ατέλειωτοι γραφειοκρατικοί έλεγχοι κλπ). Υλοποιούμε όλο και πιο πολύ, τις δεσμεύσεις μας με έναρξη κατασκευής μεγάλων έργων και βασικών υποδομών που στερείται χρόνια η Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη θέληση και αποφασιστικότητα δημιουργώντας την ανθρώπινη πόλη που ονειρευόμαστε, την πόλη των κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών χώρων, του Δημόσιου σχολείου, των αναπλάσεων σε όλες τις γειτονιές, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγωγής πολιτιστικού έργου, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Στηρίζουμε την κοινωνία. Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή.
Θέλω, ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρο και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους/τις Αντιδημάρχους, Προέδρους Νομικών Προσώπων, Δημοτικούς μας Συμβούλους και όλους τους συνεργάτες μου για την καθοριστική συνδρομή τους.
Γιάννης Σταθόπουλος
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

sept 14-fevr 17

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες
Mε σχέδιο, επιμονή, όραμα και σκληρή δουλειά κάνουμε το πρόγραμμά μας έργο σε όλους τους τομείς, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τους Δήμους και την Αυτοδιοίκηση (περικοπές των θεσμοθετημένων πόρων που έχουν ξεπεράσει το 65% από το 2009 και συνεχίζονται, μειώσεις προσωπικού και απαγορεύσεις προσλήψεων, μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, ατέλειωτοι γραφειοκρατικοί έλεγχοι κλπ). Υλοποιούμε όλο και πιο πολύ, τις δεσμεύσεις μας με έναρξη κατασκευής μεγάλων έργων και βασικών υποδομών που στερείται χρόνια η Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουμε με ακόμα μεγαλύτερη θέληση και αποφασιστικότητα δημιουργώντας την ανθρώπινη πόλη που ονειρευόμαστε, την πόλη των κοινόχρηστων ελεύθερων και αθλητικών χώρων, του Δημόσιου σχολείου, των αναπλάσεων σε όλες τις γειτονιές, της βιώσιμης κινητικότητας, της παραγωγής πολιτιστικού έργου, της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης. Στηρίζουμε την κοινωνία. Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή.
Θέλω, ιδιαίτερα, να ευχαριστήσω την Περιφερειάρχη Ρ. Δούρου, τον Αντιπεριφερειάρχη Γ. Καραμέρο και όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, τους/τις Αντιδημάρχους, Προέδρους Νομικών Προσώπων, Δημοτικούς μας Συμβούλους και όλους τους συνεργάτες μου για την καθοριστική συνδρομή τους.
Γιάννης Σταθόπουλος
Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ