Σκέψεις και προτάσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου

από την Ιλεάνα Σακκά, μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 Μπροστά στις Δημοτικές Εκλογές θεωρώ σκόπιμο να θέσω υπ’ όψη σας το κείμενο που κατέθεσα στη συνεδρίαση της δημοτικές επιτροπής διαβούλευσης σχετικά με τη συζήτηση για το επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης του Δήμου.

Αρχικά θέλω να επισημάνω ότι το προτεινόμενο επιχειρησιακό σχέδιο καταγράφει και αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον Δήμο μας.

Αν αυτό το σχέδιο δεν συνοδευτεί από συγκεκριμένες προτάσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης προγραμμάτων, θα παραμείνει μία καλή έκθεση ιδεών.

Κάθε τέτοιου είδους πρόγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, χρόνο υλοποίησης, αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα, ώστε να προχωρά η τελική εκτίμηση του και να διορθώνονται λάθη και παραλείψεις.

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν αναφέρονται  οι νέες αρμοδιότητες που περιέρχονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με τον νέο νόμο «Καλλικράτης» από το 2013 και αφορούν υπηρεσίες πολεοδομίας, περιβάλλον, υγεία, παιδεία, κλπ., αφορούν οικοδομικές άδειες, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προστασία περιβάλλοντος, σχολικά κτίρια-λειτουργία τους, προνοιακά επιδόματα, υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Επίσης, με βάση την απογραφή, οι γυναίκες είναι το 53% των δημοτών και πρέπει αυτό να ληφθεί υπ’ όψη για τη διαμόρφωση δράσεων που θα τις αφορούν και θα διευκολύνουν τη ζωή τους.

Αν δεν ληφθούν υπ’ όψη αυτές οι δύο παράμετροι σε συνδυασμό με τον περιορισμό των οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει σωστός σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός πρέπει να περιέχει άμεσες δράσεις και μακροπρόθεσμες.

Με βάση τις πιο πάνω επισημάνσεις πιστεύω ότι η ενότητα κοινωνική πολιτική πρέπει να ιεραρχηθεί ως πρώτη προτεραιότητα και να περιλαμβάνει δράσεις για μια σειρά ζητήματα, όπως

 • Καταγραφή ειδικών ομάδων πληθυσμού (ηλικιωμένους, -ες που ζουν μόνοι, παιδιά και ενήλικες με αναπηρία, άνεργοι, -ες, χαμηλόμισθοι, μονογονεϊκές οικογένειες,  κ.α.),ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, υιοθέτηση προτάσεων των γονέων παιδιών με αναπηρίες, όπως αυτόνομα διαμερίσματα διαβίωσης- λειτουργία καφενείου πλάι στο μουσικοκινητικό εργαστήρι για περαιτέρω κοινωνικοποίηση των παιδιών με αναπηρίες, κλπ.. Λειτουργία κοινωνικού παντοπωλείου, κοινωνικού φαρμακείου, κ.λ.π. Να αξιοποιηθεί όσο το δυνατόν η εμπειρία και η δράση της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου. Παρέμβαση σε μεγάλα καταστήματα τροφίμων για συγκράτηση των τιμών, αν όχι μείωση γιατί οι αυξήσεις είναι καθημερινό φαινόμενο. Να αξιοποιηθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ για το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
 • Για τους βρεφονηπιακούς και τα σχολεία, εκτός του ότι πολλά στεγάζονται σε ακατάλληλα κτίρια, να προβλεφθεί επιμήκυνση του ωραρίου λειτουργίας τους, γιατί επήλθε αλλαγή και στα ωράρια των εργαζόμενων γονιών, με παράλληλη ενίσχυση της δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών. Σε περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, σοβαρής συρρίκνωσης των εισοδημάτων των εργαζομένων και αύξησης της ανεργίας, κρίνεται σκόπιμο να γίνει συνεννόηση με τους συλλόγους διδασκόντων της πόλης για  παροχή δωρεάν βοήθειας σε παιδιά που οι γονείς τους αντιμετωπίζουν οικονομικά  προβλήματα.

          Να αξιοποιηθούν κονδύλια του ΕΣΠΑ για την κάλυψη των τροφείων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

             Να αναπτυχθούν προγράμματα προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής.

          Να  οργανωθεί καμπάνια για ενημέρωση των μαθητών, -ιών για τις εξαρτησιογόνες ουσίες-ναρκωτικά, το                 εϊτζ και το ασφαλές σεξ.

 • Περιβάλλον-ποιότητα ζωής. Όταν αναφερόμαστε στο περιβάλλον συνήθως περιοριζόμαστε στην υπεράσπιση των χώρων πρασίνου και στη δημιουργία νέων. Η λέξη περιβάλλον, όμως , περιέχει διάφορες δράσεις, όπως:
 • Διαχείριση απορριμμάτων, όπου χρειάζεται να καταγραφούν ομάδες απορριμμάτων που χρειάζονται ειδική επεξεργασία, όπως τα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικά και επικίνδυνα)και τα απόβλητα των καταστημάτων εμπορίας αυτοκινήτων που διαθέτουν και σέρβις και βαφή οχημάτων(ορυκτέλαια στους κήπους των πολυκατοικιών και στον υδροφόρο ορίζοντα-επικίνδυνοι ρύποι στην ατμόσφαιρα κατά την βαφή, λόγω μη ύπαρξης η μη σωστής λειτουργίας αναγκαίων φίλτρων και μη προστασία της υγείας των εργαζομένων σ’ αυτά). Αυτό δύναται να αντιμετωπισθεί με την καταγραφή των ιατρείων, διαγνωστικών κέντρων της πόλης και την  ενημέρωσή τους για την υποχρέωση σωστής διαχείρισης των αποβλήτων τους, όπως Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει. Συνεννόηση με την Διεύθυνση του υποκαταστήματος του ΙΚΑ για το ίδιο θέμα.
 • Καμπάνια στα σχολεία για την αξία της ανακύκλωσης, ενημέρωση των κατοίκων για την ανακύκλωση με σχετικό φυλλάδιο, δημιουργία υπηρεσίας για συγκέντρωση ανακυκλούμενων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
 • Αντιμετώπιση της ασθένειας των πεύκων και των πλατάνων. Υπήρξε δημοσίευμα που αναφερόταν και σε εμφάνιση ασθένειας πλατάνων. 
 • Στη θεματική περιβάλλον κατατάσσεται και η οικιστική πολιτική του Δήμου. Η αλλαγή του συντελεστή δόμησης στην προτέρα κατάσταση θα δώσει ανάσα πρασίνου στις γειτονιές.
 • Η κατασκευή πεζοδρομίων με ράμπες για ανάπηρους με αμαξίδια, παιδικά αμαξίδια και οδηγούς για τυφλούς αναλώθηκε σε σπατάλη και κακή διαχείριση χρημάτων χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού οι οδηγοί τυφλών οδηγούν σε δένδρα και κολόνες και οι ράμπες δεν έχουν τη σωστή κλίση και υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του αμαξιδίου.
 • Σε μελλοντικά έργα πρέπει να αξιοποιηθεί η διεθνής πρακτική και εμπειρία για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
 • Να απαλλαγούν τα πεζοδρόμια από τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
 • Το πάρκο Στ. Κώτσης να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου, πολιτισμού και αναψυχής με την αξιοποίηση των υπαρχόντων κτισμάτων για τη δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Ο Δήμος μας  από προάστιο σε λίγα χρόνια μετατράπηκε σε πόλη, κατατμημένη σε τρείς περιοχές από οδικές αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας με ότι αυτό συνεπάγεται για υπερβολικό θόρυβο, αύξηση των ρύπων, με την δυσκολία μετακίνησης των δημοτών από την μία περιοχή στην άλλη.
 • Αυτό επιτείνεται περισσότερο από τον μη ορθολογικό τρόπο λειτουργίας των συγκοινωνιακών γραμμών 406 και 407, που ξεκινούν από το Νομισματοκοπείο και καταλήγουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, χωρίς να συνδέουν μεγάλες περιοχές με τους σταθμούς του μετρό και αφήνοντας έξω από την διαδρομή τους  σταθμούς Χαλάνδρι και Αγ. Παρασκευή.
 • Αυτό αντιμετωπίζεται σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ και την ΕΘΕΛ και με την απαίτηση δημιουργίας μίας νέας γραμμής που θα ενώνει όλες τις περιοχές της πόλης, ώστε να αποφεύγεται η χρήση του αυτοκινήτου.
 • Υγεία. Η καλή λειτουργία των δημοτικών ιατρείων και η περαιτέρω ανάπτυξή τους θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τους/τις δημότες της πόλης που καταφθάνουν σ’ αυτά.
 • Επειδή εικάζεται ότι το σύνολο των κατοίκων της φθάνει τις 100.000 σκόπιμο θα είναι, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, να δημιουργηθεί Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου που θα παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κατάλληλα στελεχωμένο και εξοπλισμένο με τα απαραίτητα μηχανήματα.
 • Η λειτουργία του ΙΚΑ, σε πλήρως ακατάλληλο κτίριο, και η λειτουργία των δημοτικών ιατρείων υπολείπονται ενός τέτοιου κέντρου Υγείας, όπως προβλεπόταν και από τον ν.1397/83.

Δυστυχώς οι προτάσεις που κατατέθηκαν και από άλλα μέλη της επιτροπής έπεσαν σε ώτα μη ακουόντων και η απερχόμενη Δημοτική Αρχή λειτούργησε έτσι ως έτυχε, χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα, αγνοώντας ακόμα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.