Συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα των Εργαστηρίων Τέχνης του Δήμου Αγ. Παρασκευής

Η μακρόχρονη ιστορία των Εργαστηρίων Τέχνης είναι αρκετά γνωστή σε όλους μας όπως και στην κοινωνία της Αγίας Παρασκευής.
Ζητήσαμε να εισαχθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση, διότι εκτιμήσαμε ως άστοχες κάποιες δηλώσεις της Διοίκησης του Δήμου και επιθυμούμε να διευκρινισθούν μερικές πτυχές στην λειτουργία τους. Σημειώνουμε, εδώ, ότι ο συνηθισμένος αριθμός μαθητών σε άλλα Εργαστήρια είναι περίπου 150 άτομα ενώ στην Αγία Παρασκευή ξεπερνούν τα 700. Γιατί άραγε ; Η απάντηση βρίσκεται στο όραμα αλλά και στην δυνατότητα που έδωσε ο Δήμος διαχρονικά στα Εργαστήρια να υλοποιήσουν αυτό το όραμα. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπαιδευτικά προγράμματα που εφαρμόζονται στα Εργαστήρια δεν εφαρμόζονται ούτε στην Σχολή Καλών Τεχνών. Από την άλλη υπάρχουν φορές που ο Δήμος προσπάθησε άμεσα ή έμμεσα να ΄΄χειραγωγήσει΄΄ τα Εργαστήρια.
Εισηγούμαστε την λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με άξονες :

1. Ο Δήμος αναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξη και ενίσχυση των Εργαστηρίων Τέχνης (υλικά, μέσα, προβολή κ.α.).
2. Ο Δήμος όπως μέχρι σήμερα, μέσω διαπαραταξιακής επιτροπής επιλέγει τους υποψήφιους καθηγητές που έχουν τα τυπικά προσόντα για την κάθε θέση.
3. Η τελική επιλογή γίνεται με καθοριστική την κρίση του Διευθυντή των Εργαστηρίων.
4. Ο Δήμος επιβάλλεται να διαθέσει και άλλους χώρους εντός του πολυχώρου ΄΄Σταύρος Κώτσης΄΄ για τα Εργαστήρια.
5. Να δημιουργηθούν και νέες δραστηριότητες στη βάση του μοντέλου λειτουργίας των Εργαστηρίων (π.χ. λογοτεχνία, κινηματογράφος κ.α.) με μορφή σεμιναρίων ή μαθημάτων.
6. Ανάδειξη όλων των δραστηριοτήτων με διοργάνωση ετήσιου Φεστιβάλ.

Το βασικό ερώτημα που πρέπει να θέσουμε είναι τι πολιτιστική πολιτική θέλουμε στην πόλη μας. Η μία οδός που κατά κόρον έχει χρησιμοποιηθεί είναι η παρακολούθηση από την παθητική στάση του θεατή καλλιτεχνικών προιόντων. Δεν την υποτιμούμε, έχει την αξία της, όμως δεν παύει να έχει μια παθητικότητα. Η άλλη οδός είναι η προσπάθεια εμπλοκής όσο το περισσότερο πολιτών (ανεξαρτήτως θέσης ή ηλικίας) με την καλλιτεχνική έκφραση.