Το πρόγραμμα της ΝΙΚΗΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ

Μπροστά με την κοινωνία. Αλλάζουμε την Αγία Παρασκευή.

Μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο με τις προγραμματικές θέσεις της ΝΙΚΗΣ των ΠΟΛΙΤΩΝ  εδώ